Xứ mệnh của VMIT

MỤC TIÊU CỦA KHOA HỌC VÂN TAY:

  • Cung cấp dịch vụ sinh trắc với uy tín cáo nhất tại Việt Nam.
  • Song hành cùng khách hàng khai khác tốt nhất những thông tin từ báo cáo sinh trăc.
  • Liên tục cải tiến chất lượng dịch vụ, công nghệ tạo sự tiện ích tối đa cho khách hàng, công ty.
  • Trách nhiệm tận tâm hành nghề vì Đam mê & Uy Tín – Năng Khiếu Sở Trường. 

Tổng đại lý VMIT – Công ty Dịch vụ & Tư vấn Ngọc Điền

Đại lý VMIT – Công ty CP đào tạo Khai Tuệ

Đại lý VMIT – Dương Quốc Đạt